طراحی داخلی

طراحی داخلی با کلوک

به ارمغان طراحی داخلی شغلی است که مستلزم دانش روز و فعالیت های عملی می باشد.مجموعه نقشه کشی و ساخت و ساز فضاها بوسیله انسان قسمتی از طراحی فضای اطراف بوده و با معماری ارتباط نزدیک و تنگاتنگی دارد.این حرفه به دلیل اینکه از بعضی از کشورهای اروپا نشات گرفته ، در بعضی مواقع با نام معمار داخلی نیز یاد می شود. ما در شرکت ساختمانی کلوک با استفاده از افراد سرشناس سعی کرده ایم تا بهترین ها را برای شما به ارمغان بیاوریم.